Carregar rebuts al compte

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

<emailform>

Nom: <emailform name=40 /> (Obligatori, ha de ser el del titular del compte)
Correu electrònic: <emailform from=40 />
Autoritzo a la associació a carregar al meu comte:
Compte corrent: <emailform banc=4 /> <emailform oficina=4 /> <emailform digicontrol=1 /> <emailform Compte=10 /> (Obligatori)
La quantitat de: <emailform quota=2 /> Euros
Cada: <emailform periode=30 /> Període: Mes. Trimestre. Semestre. Any. Nomes una vegada.
Per finançar: <emailform participacio=40x2/> Indiqueu en què voleu que invertim la vostra aportació.
Per exemple: Tallers de edició a la Viquipèdia. Conferències. Promoció de la Viquipèdia a les escoles. Desenvolupament de software. Qualsevol activitat de la associació.
Comentaris: <emailform comments=80x8 />
<emailform submit="Envia la sol·licitud" />
</emailform>
<emailform result>
De: <emailform name /> <emailform from/>

Per la present heu autoritzat a l'associació a carregar al vostre compte corrent la quantitat de <emailform quota />€ cada <emailform periode />, que s'haurà de dedicar a <emailform participacio />

Commentaris:
<emailform comments />
</emailform>