Comptes 2013

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

Resum liquidació comptes 2013[modifica | modifica el codi]

Comptes Amical Viquipèdia - 2013 -
Saldo a 01/01/2013 31.528,63 €
Ingressos 2013 36.283,92 €
Ingressos pendents (fres emeses 2013) 9.575,00 €
Total ingressos 45.858,92 € 45.858,92 €
Despeses 2013 62.116,60 €
Despeses pendents a pagar 2013 8.883,32 €
Total despeses 70.999,92 € 70.999,92 €
Excedent 2013 6.387,63 €

Ingressos exercici 2013[modifica | modifica el codi]

Ingressos exercici 2013 per conceptes
Activitats 1.246,00 €
Bonificacions Catcaixa 465,03 €
Donatius 180,00 €
GLAM 26.353,39 €
Quotes soci 2013 2.499,50 €
Prèstecs 5.400,00 €
Viatges 140,00 €
Total ingressos 2013 36.283,92 €

Despeses exercici 2013[modifica | modifica el codi]

Despeses exercici 2013 per conceptes
Activitats 580,61 €
Comissions Catalunya Banc 654,86 €
Comissions Paypal 12,32 €
Diversos 374,92 €
Dominis 208,05 €
Gestoria 917,33 €
GLAM 50.287,24 €
Impostos 11,22 €
Viatges 2.406,58 €
Viquifabricació 743,45 €
WMF - Liquidació Glam&outreach I 5.920,02 €
Total despeses 2013 62.116,60 €

Informe econòmic-financer 2013[modifica | modifica el codi]

L'any 2013, per sempre més, vindrà marcat com a la data del nostre reconeixement, per part de la WMF, en qualitat de THORG, però no és aquí ni ara, el moment per glosar aquest important fet. Encara que m'hi haig de referir perquè aquest fet ens ha permès poder sol·licitar el primer Grant pel 2014, ja com a Thematic Organization. Sense avançar aconteixements, el 2013 s'ha caracteritzat, ja des del punt de vista econòmic-financer, objecte d'aquest informe, com l'any en què hem liquidat satiafactòriament el primer Grant sol·licitat per Amical Viquipèdia, i n'hem pogut obtenir un segon, gràcies al que hem pogut seguir desenvolupant els nostres projectes, centrats, com tothom sap, en el projecte GLAM.

Podeu veure els informes complets presentats a la WMF aquí [1][2], que han estat acceptats. També cal destacar l'important esforç fet per aconseguir finançament d'altres fonts, com podreu veure en les taules corresponents d'ingressos de l'any.

S'ha intentat millorar la presentació dels comptes, atenent les suggerències fetes pels nostres auditors interns, en el sentit que es contempla un quadre resum d'ingressos i despeses, en el que, per primera vegada, s'inclouen compromisos pendents per l'any següent. Això és rellevant per la proposta que més endavant es farà sobre la destinació d'aquest excedent. A més d'ampliar el resum d'ingressos i despeses per concepte, es mostra el llistat per concepte o programa, de forma que es pot veure exactament de qui s'han obtingut els ingressos, i com s'han executat les despeses, el que permet veure la correlació existent amb el treball que s'ha anat fent durant l'any.

Caldria fer esment a un fet ocorregut l'últim quadrimestre de l'any, en rebre notícies de la paralització de projectes importants compromesos, i que va produir una situació nova per a nosaltres, teníem problemes seriosos de tresoreria per fer front als nostres compromisos, de manera important per pagar el salari del nostre Director GLAM. això ens va obligar a cercar solucions alternatives. Veient que era urgent acomplir amb els nostres compromisos, però per altra banda, la previsió d'ingressos ens assenyalava que en uns mesos recuperaríem la situació, es va acudir a la generositat de membres de la nostra comunitat, que ens van prestar els diners que precisàvem. Cal dir que en el moment de redactar aquest informe ja s'han pogut retornar totalment.

És per això que, aprenent la lliçó, es proposa la creació d'unes reserves operatives, explicades en el següent punt, de forma que tinguem garantit el pagament dels costos fixes de la nostra associació durant un període de temps raonable. La proposta concreta és destinar l'excedent 2013, a constituir-lo de forma inicial.

Per altra banda, amb aquesta liquidació es proposa donar de baixa dues factures corresponents a dues xerrades, i que després d'insistents i infructuoses reclamacions, es proposa donar-les de baixa. No té cap sentit mantenir-les. Les dades són les següents: - Fra. 23/2012 emesa a Fundació IL3 UB, de 90,00 € - Fra. 35/2013, emesa a Ibertur, per 135,00 € En total es donen de baixa deutes per valor de 225,00 €, perquè es consideren incobrables.

I, per últim, informar que han estat pagades totes les quotes de socis.

Es posarà a la disposició dels nostres auditors interns, ja que l'any vinent serà obligatòria una auditoria externa, a més dels comptes detallats més amunt, el llistat de comprovants de tots els pagaments, i qualsevol altra documentació que es demani.

01/04/2014

Auditoria interna[modifica | modifica el codi]

Auditoria KRLS[modifica | modifica el codi]

 • M'ha cridat l'atenció les partides de comissió targeta. Entre elles: "Comissió targeta a nom Gomà" i "comissió targeta" (puja en total uns 100€). Aquesta partida me la podries explicar una mica més. Són comissions de manteniment? Qui resguarda aquesta targeta (off-topic)?
 • "Desplaçament Arnaugir a Barcelona entrevista - juny 2013" 86,05 € Aquesta partida incloia dietes i altres? És que em sembla elevat per ser un Girona-BCN i tornar. Si inclou altres coses, es podria especificar.
 • Veient el "Resum liquidació comptes 2013" i "Verificació saldos", realment queda pal·les que va ser un any difícil per la tresoreria i que vam haver de tirar del saldo d'anys anteriors. Entenent que amb el Grant de la Foundation, aquest ofegament ha quedat solucionat. Malgrat això, crec igualment que caldria tirar endavant el Fons de Reserva, perquè en el cas hipotètic que en un futur haguéssim de restringir el contracte al nostre membre de l'staff, la nostra tresoreria no se'n veiés greument malmesa.
 • Aquelles partides del 2012 que no vam cobrar i que no hi ha previsió per cobrar, crec que caldria deixar-les com a perdudes, tot i així, caldria marcar-les com a vetades per futures peticions (i comunicar-ho obertament a la llista o a l'staff).
 • Bona senyal de salut que el 50% del cost de "Total GLAM 2013" hagi estat cobert pel cobrament d'activitats externes; un indicatiu que és bastant autosostenible el projecte GLAM. Felicitats i m'agradaria que estenguessis la felicitació al membre de l'staff (entenent que gran part d'aquesta feina se'l va treballar ell) perquè això hagi estat possible.
 • "viquifabricació 2013". Entenc que Viquifabricació es va cobrar en l'exercici anterior?
 • No tinc propostes de millora. Comentar que subscric les observacions que has fet a "Informe econòmic-financer 2013" i felicitar-te per les taules agrupades per partides, que ho fa tot molt entenedor. Felicitats per la feina feta.--KRLS (discussió) 16:15, 10 juny 2014 (CEST)
 • Em podries indicar on tenim les factures físiques que tinc la certesa que les tenim totes digitalitzades. Em podries indicar l'enllaç. Tinc entès que està ja públic tot; sinó és així, estaria bé enviar a la llista un missatge dient que es poden consultar a "enllaç".--KRLS (discussió) 16:24, 10 juny 2014 (CEST)

Auditoria Amadalvarez[modifica | modifica el codi]

 • Vull destacar la nova forma de presentar la informació amb diferents taules que faciliten el seu seguiment.
 • No hi ha comentaris específics sobre els resultats presentats, llevat de ratificar l'opinió de KRLS sobre els incobraments.
 • Vull entendre que s'ha aplicat, quan ha estat justificat, la petició de l'anterior exercici en el sentit d'obtenir certificacions parcials d'activitats realitzades en projectes llargs per a reduir els incobraments.
 • Per últim, vistes les tensions de tresoreria que ha obligat a demanar suport extra a alguns socis, dono suport a la proposta de constitució de Reserves operatives.
 • Bona feina !. --Amadalvarez (discussió) 19:54, 10 juny 2014 (CEST)

Respostes als auditors[modifica | modifica el codi]

 • En primer lloc, moltes gràcies per la vostra feina, companys, els vostres comentaris, crítiques i suggerències, ajuden a millorar la informació, i, en conseqüència ajuda a que els lectors menys avesats, puguin comprendre la situació econòmico-financera de l'Amical. Passo a respondre les q´¨uestions plantejades:
 • Vam sol·licitar a Catalunyacaixa targetes de crèdit per poder atendre a les necessitats de compra per internet, b'asicament, i, també, per tal que en el cas de viatges per compte de l'Amical, no s'hagués de fer ús de les pròpies. En canviar el sistema de disponibilitat dels comptes, ara calen dues signatures per tal de poder disposar dels fons, ja no és possible disposar de targetes de crédit. Les quotes per la possessió de les targetes, en qualsevol cas, Catalunyacaixa ens les bonificava en la seva totalitat. Cosa que es pot verificar en la taula de moviments del compte. Per exemple, la comissió de la targeta de'n Gomà, de 55,00 €, carregada el dia 1/04/2013, és bonificada, juntament amb altres, el dia 3/06/2013.
 • Pel que fa a la liquidació de despeses de l'arnaugir, per import 86,05 @, corresponen a un viatge amb el seu vehicle a Barcelona per una entrevista, inclou quilometratge, peatges i pàrquing, més un bitllet d'anada/tornada Girona - Barcelona.
 • La proposta de constitució d'unes reserves tècniques o fons d'emergències, que consta en el següent apartat, es tormetrà a l'assemblea de socis.
 • En l'informe econòmic-financer, ja es proposa donar de baixa les dues factures impagades per valor de 225,00 €, i, naturalment, no col·laborarem més en aquestes circumstàncies.
 • Crec és un bon model a seguir, no dependre només de subvencions, sinó cercar solucions de finançament alternatives, al capdevall estem fent un treball, molt bon treball, que es mereix ser pagat per part de les institucions beneficiades.
 • L'any 2013 es va tancar el projecte Viquifabricació, i, l'import de la despesa correspon al lliurament de premis. Es va pagar els viatges i allotjament als premiats. El lliurament es va fer a Madrid, seu del patrocinador del projecte, Sociedad de Ingeniería de Fabricación.
 • Les factures i justificants de les despeses no estan penjades per a ser consultades per tothom. Cercaré la millor solució per fer-ho.
 • Sí, actualment, quan una feina té un pressupost rellevant, per exemple el projecte amb ICUB, o DHUB, no s'espera al final per fer la liquidació, sinó que, a meitat de projecte, ja presentem la factura corresponent al treball fet. --Josepnogue (discussió) 13:33, 12 juny 2014 (CEST)