Correu electrònic de l'AGAUR ajuts congressos 2009

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

ASSUMPTE: AGAUR

Benvolguts/benvolgudes,

Ens plau comunicar-vos que en data 4 de febrer de 2009 s’ha publicat al DOGC número 5311, la RESOLUCIÓ IUE/132/2009 de 2 de gener, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i a juts en matèria d’universitats i entre les quals hi ha la convocatòria del programa d’ajuts de mobilitat per al personal d’administració i serveis del sector universitari i de la recerca (PAS).

Primer de tot volem informar-vos que s’ha produït una errada en les bases d’aquesta convocatòria. A la base 1 que parla de l’Objecte on diu “Atorgar ajuts per facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions d’arreu d’Europa,...” ha de dir “Atorgar ajuts per facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions d’arreu del món,...”. sortirà properament la correcció d’errades corresponent publicada al DOGC.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2009. El model d’imprès de sol·licitud , així com les bases de la convocatòria es poden obtenir a les pàgines web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca http://www.gencat.cat/agaur i del Comissionat per a Universitats i Recerca http://www.gencat.cat/ur .

Les sol.licituds s’han de presentar, un cop emplenades i enviades electrònicament a la universitat o institució corresponent (servei de recursos humans) i des del vicerectorat del PAS, gerència o equivalent s’han de prioritzar d’acord amb els termes de la convocatòria i fer-les arribar a l’AGUR com a molt tard el dia 20 d’abril de 2009.

Us agrairem que feu la màxima difusió d’aquesta convocatòria a través dels vostres mitjans habituals d’informació.

Atentament,Roser Pinto

Tècnica de Projectes


Barcelona, 4 de febrer de 2009

__________________________________________________ Salomé de Santiago Navarro Àmbit Suport Administratiu i Logístic Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Tel. 935 529 035 / Fax 935 529 010 ssantiago@agaur.gencat.cat http://www.gencat.cat/agaur/