Digital Commons/Altres idees van eixir a l'inici

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

Go back general Digital Commons Forum


  • Possible sessió sobre altres àrees i experiències de col·laboració en xarxa o promotors del coneixement lliure: Experiències FLOSS; Experiències Wiki (Wikihow, Wikitravel); Sectors universitari i educatiu (PLOS, Free Knowledge Academy, P2P Foundation) etc.
  • Queda oberta la possibilitat d'aunar altres iniciatives o propostes coherents o que puguen complementar aquestes linies de treball. (Per exemple a partir de la sinergia amb la Coordinadora del coneixement lliure i obert.)
  • Deixar oberta la possibilitat de proposar activitats in situ, per iniciatives que sorgeixen al moment. (Crear un open space)
  • Facilitar un mapa que aglutine activitats descentralitzades al llarg de la setmana (tipus la Semana de obras libres de Madrid - http://medialab-prado.es/article/sol1)