Esborrany de model de conveni

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ______________________________ I AMICAL WIKIMEDIA PER PROMOURE EL CONEIXEMENT LLIURE EN L’ÀMBIT DE ___________________Barcelona a __ de ____________ de _____


ES REUNEIXEN:

Per una part ______________________________ amb passaport/document d’identificació número ____________. En representació de l’entitat ___________________________ amb domicili a _____________________________


Per l’altre part ______________________________ amb passaport/document d’identificació número ____________. En representació d'Amical Viquipèdia, d’ara en endavant AMICAL WIKIMEDIA amb domicili a _____________________________ .


MANIFESTEN:

 1. Que AMICAL WIKIMEDIA és una associació sense afany de lucre que té com a finalitat la promoció del coneixement lliure en català i del coneixement lliure de la cultura catalana en tots els idiomes.
 2. Que ________________________ té interès en: (treure el que no vingui al cas)
 • Difondre coneixements en català en àmbit de _________________ .
 • Difondre arreu del mon el coneixement de les aportacions de la cultura catalana en l’àmbit de _________.
 • Fomentar que qualsevol membre de l'associació participi activament en els projectes de continguts lliures en català i de continguts lliures en altres idiomes sobre la cultura catalana.

Per això


CONVENEN:

 1. Que ________________________ posarà a disposició sota llicència compatible amb la llicència de «Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual 3.0» materials perquè AMICAL WIKIMEDIA els pugui incorporar als projectes Wikimedia
 2. Que ________________________ difondrà entre les persones que formen part de l'associació els projectes Wikimedia l’interès en participar-hi i en concret l’existència d’aquest conveni.
 3. Que AMICAL WIKIMEDIA organitzarà jornades informatives i seminaris sobre els projectes de coneixement lliure i tècniques d’edició i publicació en aquest projectes, relacionats amb la temàtica d'aquest conveni.
 4. Que qualsevol menbre de ______________ podrà assistir gratuïtament, prèvia inscripció, a aquestes jornades i seminaris.


Aquest conveni és de durada ______ però qualsevol de les parts podrà rescindir-lo en qualsevol moment comunicant-ho a l’altre part.

Aquest conveni no comporta cap contraprestació dinerària de cap tipus entre les parts.

Signen el present al lloc i data a dalt indicades.Per ________________				      Per AMICAL WIKIMEDIA