Cerca semàntica

Salta a: navegació, cerca
Condició
Selecció de dades a imprimir
Opcions
Paràmetres [
limit:

El nombre màxim de resultats a retornar
offset:

El desplaçament (offset) del primer resultat
link:

Mostra els valors com a enllaços
headers:

Mostra les capçaleres / noms de les propietats
mainlabel:

L'etiqueta que es donarà al nom de la pàgina principal
intro:

El text que apareixerà abans que el resultat de la consulta, si n'hi hagués
outro:

El text que apareixerà després que els resultats de la consulta, si n'hi hagués
searchlabel:

Text per continuar la cerca
default:

El text que es mostrarà si no hi ha resultats de la consulta
class:

Una classe CSS addicional per definir per a la taula
transpose:

Mostra les capçaleres de la taula verticalment i els resultats horitzontalment
sep:

El separador entre els resultats
Opcions d'ordenació
Suprimeix
Afegeix una condició d'ordenació