Model d'autorització acreditativa per a menors

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca
A ____________
El ___ de __________ del ______

Jo, ____________________________________(tutor/a legal) amb ____________(Passaport, DNI, etc) número: ____________

Per la present, a petició del interessat,

AUTRITZO

a ____________________________________(menor) amb ____________(Passaport, DNI, etc) número: ____________ ,
de qui acredito ser-ne tutor/a legal, a formar part com a soci de l'Associació Amical Viquipèdia i que estic degudament informat de tot el que aquesta autorització comporta.

Signat

________________ (tutor/a legal)