Per què usar la Viquipèdia a l'aula

De Amical Wikimedia
Dreceres ràpides: navegació, cercaLES NORMES ES DECIDEIXEN PER CONSENS[modifica]

Un dels objectius fonamentals de l'educació és formar ciutadans capaços de conviure en una societat democràtica i participar en la seva millora. La Viquipèdia suposa un entrenament perfecte per a aquesta fita: les normes es decideixen per consens, cal raonar la pròpia postura, acceptar les decisions encara que no agradin i aplicar les regles, igual que passa en el món real. Aquestes normes poden canviar sempre que la comunitat ho decideixi i afecten a què és admissible per a fer articles, com s'han d'estructurar o quines relacions es privilegien entre els editors. Tothom ha de regir-se per aquestes polítiques, sigui un usuari novell o un administrador experimentat. La Viquipèdia, per tant, educa en l'esperit igualitari i en la cerca del consens, valors que ajudaran els estudiants en la seva vida adulta.

COMPETÈNCIES[modifica]

La Viquipèdia és una eina privilegiada per treballar les competències bàsiques: a partir dels temes de la matèria o d'altres es tracta d'elaborar una enciclopèdia, fent articles amb una actitud activa. Es treballa la competència lingüística en la redacció, la digital pel maneig del programari, la cerca d'informació, la lògica en la categorització, el gust estètic en les imatges que acompanyen cada entrada, la competència d'aprendre a aprendre pel paper protagonista de l'alumnat... El producte és real, no un exercici de classe, ja que s'integra dins un projecte molt visitat, i en conseqüència serveix de preparació per al món laboral, on els resultats són jutjats per la societat.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU[modifica]

Els continguts de la Viquipèdia són lliures, això vol dir no solament que són gratuïts i d'accés universal, sinó que han de ser compatibles amb la llicència general de copyleft. Per tant, un alumne que redacti un article a la Viquipèdia no pot copiar-lo d'una altra font, incloent-hi el llibre de text, ja que ha de combinar diverses informacions – citant-ne la procedència- i integrar-ho tot en un redactat personal. En elaborar aquesta síntesi es produeix un autèntic aprenentatge significatiu, perquè no es pot repetir o memoritzar sinó que cal elaborar els continguts i d'aquesta manera l'estudiant se'ls apropia, els integra i no els oblida com passa als exàmens purament mnemotècnics. En permetre la connexió entre conceptes mitjançant els hipervincles (enllaços interns que apunten cap a altres articles de l'enciclopèdia), l'aprenentatge pot ser infinit, seguint la direcció de lectura que dictin els interessos de cada moment.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT[modifica]

La Viquipèdia ajuda a atendre la diversitat. La varietat de temes i de possibles col•laboracions fan que tothom pugui col•laborar, encara que sigui corregint una falta, revertint un vandalisme, afegint una imatge, participant en una discussió, ampliant un tema o millorant el format d'un article. Com que és un projecte en perpètua construcció, cadascú pot anar afegint al seu ritme, sense el temps limitat d'altres exercicis d'avaluació. La Viquipèdia compta amb versions en més de 250 llengües, cadascuna amb la seva visió del món, fet que reflecteix la diversitat natural que es troba a l'escola.

CONTINGUTS[modifica]

Una de les diferències entre la Viquipèdia i altres enciclopèdies és l'enorme varietat de continguts que inclou. Els alumnes poden explicar els temes bàsics del que estan estudiant, ampliar informació extracurricular o de curiositats relacionades amb la matèria, llegir articles sobre l'actualitat i així trencar els límits físics de l'aula, incorporar les seves aficions o interessos, treballar sobre els continguts transversals o escriure lliurement d'una forma que no sempre permet la rigidesa d'una classe ordinària.

WIKI[modifica]

El programari base és un wiki. Wiki vol dir ràpid en hawaià, ja que el contingut que aporten els alumnes s'incorpora immediatament a la base de dades, sense haver d'esperar lentes correccions que fan perdre el fil. Igualment es poden corregir ràpidament totes les errades que apareguin, sense esperar a reedicions futures i així anar millorant col•laborativament el projecte. El wiki compta amb un historial on apareixen totes les contribucions de cada entrada, fins i tot les rebutjades. D'aquesta manera el professor pot avaluar el procés de redacció i no únicament el resultat final, pot controlar qui i quan fa la feina encomanada o corregir des de casa, dedicant el temps de classe a resoldre dubtes i ajudar els estudiants.

ADAPTABLE[modifica]

La versatilitat de la Viquipèdia permet que tots els professors la puguin adaptar a la seva programació. Si es vol usar com a font d'informació, es pot demanar als alumnes que resumeixin el contingut d'una entrada en una presentació global, que contrastin la informació amb el que diu el llibre de text o que elaborin una síntesi de diversos articles d'una mateixa categoria en un escrit global. Si es tracta d'escriure-hi articles, es pot plantejar com el resultat final d'un projecte més ampli (com una webquest o una unitat sencera), com a part de les tasques que cal fer en un tema o com a ampliació per millorar la nota. Es pot enllaçar a la Viquipèdia des del bloc o Moodle del centre, usar-la per fer treballs conjunts o fer versions reduïdes i locals de determinats temes. Poden buscar-se errors per corregir i així treballar la norma lingüistica. Igualment permet la combinació de diversos professors en un projecte comú, cadascú encarregat de vetllar per una part del procés.

TOTHOM HI POT APORTAR[modifica]

Tothom sap alguna cosa. Aquest convenciment és el que guia la construcció de la Viquipèdia. Els alumnes massa sovint són tractats com a receptacles del coneixement, sense permetre'ls aportar el seu saber. On estiuegen? Quina música escolten? A què juguen? Tot això es pot transformar en un article, igual que el documental que han vist o el que han sentit als seus avis, el que han après amb els amics, els llibres que han llegit o el que recorden de classe. Fins i tot alumnes amb un escàs domini de l'idioma, com els nouvinguts, poden traduir des del seu idioma matern esdevenint experts en la captació de la informació. Aquest rol protagonista, unit al fet que a la Viquipèdia tots els usuaris tenen el mateix valor, millora l'autoestima de l'alumnat.

ESPERIT CRÍTIC[modifica]

Els alumnes se sorprenen quan veuen que qualsevol pot escriure articles. Això els porta a qüestionar el que llegeixen, cosa que no sempre estan acostumats fer. L'esperit crític es treballa en comparar un article polèmic en dues llengües diferents, en llegir versions anteriors, en participar a la discussió sobre com redactar determinat paràgraf, en comparar diverses fonts. Aquesta actitud crítica es trasllada posteriorment a totes les altres àrees, valorant tot el que reben, sigui del llibre de text, dels mitjans de comunicació o de pàgines d'Internet.

EL VALOR DE L'ESFORÇ[modifica]

Allò que s'escriu a la Viquipèdia queda disponible per a tothom, per tant cal que estigui en condicions. El fer que altres persones, sovint desconegudes, jutgin la seva feina – i no solament el mestre – els obliga a esforçar-se per escriure correctament, pensant la millor manera de transmetre el contingut i assegurant que la informació és fiable. El projecte funciona amb la responsabilitat col•lectiva, tothom se'l sent seu i d'aquesta forma s'esforça perquè sigui el millor possible, més enllà d'una nota numèrica que s'exhaureix en ella mateixa. La possibilitat de treballar des de casa permet demostrar l'interès cap a la matèria, ja que la pàgina està disponible 24 hores al dia. Un article que no compleixi els mínims exigibles serà esborrat, així que cal esforçar-se per seguir les normes i aportar contingut valuós. Els millors articles reben una distinció pública de qualitat que valora la seva completesa, claredat i el treball que suposa fer-los. Aconseguir “la medalla” que porten incorporada aquests articles pot ser un incentiu suplementari per als estudiants.

EL TREBALL COL•LABORATIU[modifica]

El treball col•laboratiu adquireix tot el seu sentit a la Viquipèdia, on els articles s'escriuen en grup i qualsevol persona pot venir en qualsevol moment i modificar-los. La feina de vigilància perquè aquests canvis siguin en sentit positiu depèn de tots els usuaris, que voluntàriament escriuen, controlen, aconsellen i poleixen; una tasca gratuïta que fomenta en els alumnes l'esperit del voluntariat i la col•laboració desinteressada. Els viquiprojectes ajuden a coordinar els esforços, com en el cas dels 1000 articles més rellevants del coneixement humà, una àrea on la Viquipèdia en català ocupa el primer lloc de totes les llengües. Els usuaris poden deixar comentaris a la pàgina de discussió de cada editor per explicar les normes i ajudar-los a orientar-se en les pàgines, de manera que no tota la feina recau sobre el professor. Aquests missatges serveixen per afinar la col•laboració i veure que darrere la Viquipèdia hi ha un grup de persones, no es fa pas tota sola!

ÉS FÀCIL[modifica]

L'edició bàsica funciona de manera similar a un processador de text. Millorar el format requereix un parell de clics i demanar ajuda a la discussió o a la taverna – lloc de trobada del projecte – és habitual. Tot està pensat perquè sigui fàcil col•laborar. No passa res si es cometen errors, ja que sempre es pot tornar a la versió anterior amb un simple cop de tecla, res no es trenca ni desapareix. Per tant els docents o alumnes amb un baix nivell informàtic poden usar sense problemes la Viquipèdia, preguntant els seus dubtes o esperant que altres millorin l'article allà on hom no arribi. Tampoc no cal que el professor controli absolutament com funciona el projecte, més val incentivar que els alumnes es facin autònoms i l'explorin i quan s'encallin, busquin el consell d'un altre usuari amb més experiència (amb els quals poden contactar per correu sense revelar cap dada personal, mitjançant les pàgines del projecte o fins i tot per xat).

FOMENT DEL CONEIXEMENT LLIURE EN CATALÀ[modifica]

Tot el que es penja a la Viquipèdia queda lliure perquè qui ho necessiti, ho consulti i qui ho vulgui, ho modifiqui. Per això els articles, a diferència de les discussions o missatges, no van signats, ja que són de tothom o per a tothom. Seguint la filosofia de les comunitats del coneixement lliure, la Viquipèdia accepta com a pilar fonamental la necessitat de posar a l'abast de tothom la cultura universal. La Viquipèdia en català esdevé a més a més una eina de foment de la llengua, permetent que aquest saber estigui en l'idioma vehicular de l'escola.

MOTIVACIÓ![modifica]

Escriure a la Viquipèdia és divertit. Es poden explorar articles curiosos i incorporar els propis interessos, aprenent d'una manera més relaxada. Els comentaris i visites d'altres usuaris donen un valor afegit a la feina feta a classe i la integren dins el món real. El fet que tothom sigui un expert en potència canvia determinats rols de l'aula. Tots aquests motius fan que la Viquipèdia augmenti la motivació dels alumnes, com han demostrat els projectes per al seu aprofitament didàctic.


TOTHOM POT TROBAR EL SEU MOTIU[modifica]

Les possibilitats de la Viquipèdia a l'aula – i dels seus projectes germans- són enormes. Estar al dia, poder sortir del programa habitual, usar els ordinadors d'una altra forma, participar de l'esperit enciclopèdic il•lustrat, afavorir una educació centrada en els alumnes... Els motius que donen els professors per apropar aquest projecte a les seves classes són molt variats, com diferent és la gent que participa a la Viquipèdia. Quin és el vostre motiu? El voleu compartir