Política de privacitat

De Amical Wikimedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La política de protecció de dades que s'enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que du a terme l'Associació Amical Wikimedia en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Associació Amical Wikimedia NIF G-65105082 Carrer Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a l'Associació Amical Wikimedia per qualsevol mitjà són tractades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces i en respon; l'Associació Amical Wikimedia es reserva el dret a excloure dels serveis, les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret. Les dades lliurades són tractades únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzades per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals. Les dades són guardades automàticament en un fitxer segur i d'accés restringit del qual és titular l'Associació Amical Wikimedia (NIF G-65105082) inscrita al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

L'Associació Amical Wikimedia es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i d'adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

3. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta l'Associació les seves dades. Aquesta persona pot:

  • Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té l'Associació quin ús en fa.
  • Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se'n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.

Per a qualsevol d'aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a l'Associació Amical Wikimedia amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del vostre DNI, a l'adreça següent:

Associació Amical Wikimedia Carrer Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona

o bé al correu electrònic 'secretari@wikimedia.cat'

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Associació Amical Wikimedia, es pot posar en contacte a través del correu electrònic 'amical@wikimedia.cat'