Proposta d'acord pel reconeixement per la WMF

De Amical Wikimedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Text en català[modifica]

A data de 18 d'abril de 2013, ens hem reunit a Milà:

 • Bence Damokos (AffCom)
 • Samuel Klein (Board)
 • Bishakha Datta (Board)
 • Maria Sefidari (AffCom)
 • Patricio Lorente (Board)
 • Galileo Vidoni (AffCom)
 • Salvador Alcántar Morán (AffCom)
 • Alice Wiegand (Board)
 • Stephen LaPorte (Legal council)
 • Arnau Duran
 • Joan Ramon Gomà

Hem arribat a una proposta de resolució pel reconeixement perquè la Wikimedia Foundation reconegui Amical com a Thematic Organization. Els punts acordats són els següents:

 1. Modificar els estatuts d'acord amb el que s'ha proposat a Meta, que coincideix amb el que es va aprovar en la resolució d'assemblea.
 2. La Wikimedia Foundation reconeixeria Amical i donaria la llicència per fer servir el següent identificador:
  1. Logo de Wikimedia
  2. L'expressió "Amical Wikimedia"
  3. Tagline descriptor a definir pel Legal council de tipus "Independent organization"
 3. Amical es compromet a fer servir la marca "Amical Wikimedia" a totes les aparicions i comunicacions públiques. Això inclou el canvi de nom dels comptes de Twitter i Facebook, així com el domini de la pàgina web.
 4. Es mantindrà el domini wikimedia.cat com a redirecció cap a la pàgina web.
 5. El fet d'esdevenir una Thematic Organization comporta que (no limitat a):
  1. Sortir com a contacte a la web de la WMF
  2. Accés a finançament igual que els Chapters
  3. Assistència a trobades com la Wikimedia Conference
 6. Si Amical accepta la proposta, cal convocar l'Assemblea General per aprovar els canvis en els estatuts (15 dies d'antelació) i, un cop fet això, es podria tenir la resolució de reconeixement en un període d'entre quinze dies i un mes.

Es demana a l'assemblea (socis d'Amical) que ratifiquin amb el seu vot l'acord assolit.

English translation[modifica]

As of April 18, 2013, we met in Milan:

 • Bence Damokos (AffCom)
 • Samuel Klein (Board)
 • Bishakha Datta (Board)
 • Maria Sefidari (AffCom)
 • Patricio Lorente (Board)
 • Galileo Vidoni (AffCom)
 • Salvador Alcantar Moran (AffCom)
 • Alice Wiegand (Board)
 • Stephen LaPorte (Legal Council)
 • Arnau Duran
 • Joan Ramon Goma

We have reached a proposed Wikimedia Foundation resolution for recognizing Amical as a Thematic Organization. The points agreed upon are:

 1. Amend the bylaws in accordance with what has been proposed in Meta, which matches what was approved in the Assembly resolution.
 2. The Wikimedia Foundation would recognize Amical and license us to use the following identifier:
  1. Wikimedia Logo
  2. The term "Amical Wikimedia"
  3. Tagline descriptor to be defined by the Legal Council. Something like "Independent Organization".
 3. Amical will commit to use the brand name "Amical Wikimedia" in all public communications and public appearances. This includes renaming Twitter and Facebook accounts, as well as the website domain.
 4. The domain wikimedia.cat will be kept as a redirect to the website.
 5. The fact of becoming a Thematic Organisation implies (but not limited to):
  1. Appear as a contact on the WMF website
  2. Access to funding like the Chapters have
  3. Attending meetings such as Wikimedia Conference
 6. If Amical accepts the proposal, the in-person General Assembly will be gathered to formally approve changes in the bylaws (15 days)and once this is done, the recognition resolution could be approved in a period of about fifteen days to one month.

We ask the assembly (Amical members) to vote to ratify the agreement.

Vots a favor[modifica]

 1. --Gomà (discussió) 19:42, 18 abr 2013 (CEST)
 2. --Toniher (discussió) 20:18, 18 abr 2013 (CEST)
 3. --Josepnogue (discussió) 20:21, 18 abr 2013 (CEST)
 4. --MuRe (discussió) 21:38, 18 abr 2013 (CEST)
 5. --Xbosch (discussió) 22:52, 18 abr 2013 (CEST)
 6. --Arnaugir (discussió) 23:32, 18 abr 2013 (CEST)
 7. --Kippelboy (discussió) 23:59, 18 abr 2013 (CEST)
 8. --ESM (discussió) 00:03, 19 abr 2013 (CEST)
 9. --Dvdgmz (discussió) 07:54, 19 abr 2013 (CEST)
 10. --Mafoso (discussió) 08:18, 19 abr 2013 (CEST)
 11. --Galazan (discussió) 08:40, 19 abr 2013 (CEST)
 12. --Enric (discussió) 10:56, 19 abr 2013 (CEST)
 13. --Cdani (discussió) 13:55, 19 abr 2013 (CEST)
 14. --Pacopac (discussió) 14:10, 19 abr 2013 (CEST)
 15. --F3RaN (discussió) 14:22, 19 abr 2013 (CEST)
 16. Amb pinça.--KRLS (discussió) 15:52, 19 abr 2013 (CEST)
 17. --Davidpar (discussió) 19:24, 19 abr 2013 (CEST)
 18. --Micrib (discussió) 21:00, 19 abr 2013 (CEST)
 19. --Barcelona (discussió) 21:39, 19 abr 2013 (CEST)
 20. --Pitxiquin (discussió) 22:13, 19 abr 2013 (CEST)
 21. --Ssola (discussió) 22:45, 19 abr 2013 (CEST)
 22. --Beusson (discussió) 22:53, 19 abr 2013 (CEST)
 23. Coet (discussió) 01:37, 20 abr 2013 (CEST)
 24. --Amadalvarez (discussió) 09:30, 20 abr 2013 (CEST)
 25. --Al Lemos (discussió) 18:14, 20 abr 2013 (CEST)
 26. --SMP (discussió) 21:14, 20 abr 2013 (CEST)
 27. --Leptictidium (discussió) 09:17, 21 abr 2013 (CEST)
 28. --Lilaroja (discussió) 20:50, 22 abr 2013 (CEST)
 29. --Micru (discussió) 05:26, 26 abr 2013 (CEST)
 30. --Lluis tgn (discussió) 13:28, 28 abr 2013 (CEST)

Vots en contra[modifica]

Comentaris[modifica]

Donat que aquest contingut és fruit d'una negociació en persona entre un grup de persones del Board, l'AffCom i Amical que és difícil de repetir, agrairíem una votació SÍ o NO a tot el contingut en bloc, sense matisos, perquè negociar petites modificacions -per petites que siguin- pot implicar que s'eternitzi el procés.