Reglament d'admissió de nous socis

De Amical Wikimedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Reglament aprovat el desembre de 2014.

Reglament d'admissió de nous socis

Socis membres

Els socis membres són aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals d'Amical Wikimedia i que volen participar activament en el seu funcionament diari, especialment en la gestió interna o execució de projectes off-line.

Procés d'admissió

 • Per a ser soci només caldrà demanar-ho i comprometre's a pagar una quota mínima anual de 24 euros, amb les exempcions o reduccions previstes al reglament.
 • Les candidatures s'anunciaran a la llista de correu de socis de la associació durant un període mínim de 7 dies. Es considerarà que un nou soci està acceptat "de facto" tret que un percentatge significatiu de socis argumenti raonadament en contra durant el període d'admissió.
 • El secretari s'encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l'admissió i comunicarà el resultat del procés a la persona interessada.

Drets i deures

 • Drets:
  • Els socis estaran subjectes als drets previstos a l'article 8 dels estatuts i podran divulgar públicament que són socis de l'associació Amical Wikimedia.
  • Aquests socis tenen dret a estar subscrits a la llista de comunicació interna de l'associació, participar activament de la mateixa i opinar a les preses de decisions de la Assemblea que se'n derivin.
  • Els socis podran vetar de manera argumentada l'admissió de nous socis si consideren que no segueixen els principis fundacionals de l'associació recollits en els estatuts.
  • Els socis tindran dret a endegar nous projectes segons el reglament establert, votar sobre la continuïtat o no d'altres socis i de les decisions assembleàries als mateixos que s'escaiguin.
  • Els socis podran, prèvia consulta i aprovació de l'associació, emprendre qualsevol iniciativa que considerin alineada amb les finalitats funcionals de l'associació i votar sobre les iniciatives proposades per altres socis.
 • Deures:
  • Abonar anualment una quota mínima de 24 euros l'any, amb les exempcions o reduccions previstes al reglament.
  • Informar en 15 dies d'antelació del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l'associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l'associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l'avís del tresorer, es considerarà baixa de l'associació. Si es justifica degudament el no abonament de la quota, la persona afectada continuarà sent soci de l'associació sense tornar a passar per un procés d'admissió.

Socis col·laboradors

Els socis col·laboradors són aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals d'Amical Wikimedia; però no volen implicar-se en el funcionament quotidià de l'associació.

Procés d'admissió

 • Per ser soci col·laborador només caldrà demanar-ho i comprometere's a pagar una quota mínima de 24 euros l'any.
 • Les candidatures s'anunciaran a la llista de correu de socis de la associació durant un període mínim de 7 dies. Es considerarà que un nou soci està acceptat "de facto" tret que un percentatge significatiu de socis argumenti raonadament en contra durant el període d'admissió.
 • El secretari s'encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l'admissió i comunicarà el resultat del procés a la persona interessada.

Drets i deures

 • Drets:
  • Aquests socis estaran subjectes als drets previstos a l'article 8 dels estatuts i podran divulgar públicament que són socis col·laboradors de l'associació Amical Wikimedia.
  • Aquests socis tenen dret a ser informats de les activitats relatives a l'associació a través del butlletí informatiu, la pàgina web d'Amical Wikimedia o qualsevol altre mitjà que s'escaigui.
 • Deures:
  • Abonar anualment una quota mínima de 24 euros l'any.
  • Informar en 15 dies d'antelació del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l'associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admessos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l'associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l'avís del tresorer, es considerarà baixa de l'associació. Si es justifica degudament el no abonament de la quota, la persona afectada continuarà sent soci de l'associació sense tornar a passar per un procés d'admissió.

Entitats o institucions col·laboradores

Les entitats o institucions col·laboradores són aquelles que volen ajudar al funcionament quotidià d'Amical Wikimedia donant suport als seus projectes.

Procés d'admissió

 • Per a ser una entitat o institució col·laboradora només caldrà demanar-ho i comprometre's a pagar una quota mínima de 100 euros l'any.
 • Les candidatures s'anunciaran a la llista de correu de socis de la associació durant un període mínim de 7 dies. Es considerarà que un nou soci està acceptat "de facto" tret que un percentatge significatiu de socis argumenti raonadament en contra durant el període d'admissió.
 • El secretari s'encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l'admissió i comunicarà el resultat del procés a la persona interessada.

Drets i deures

 • Drets:
  • Aquests socis estaran subjectes als drets previstos a l'article 8 dels estatuts i podran divulgar públicament que són socis col·laboradors de l'associació d'Amical Wikimedia.
  • Aquests socis tenen dret a ser informats de les activitats relatives a l'associació a través del butlletí informatiu, la pàgina web d'Amical o qualsevol que s'escaigui.
 • Deures:
  • Abonar anualment una quota mínima de 100 euros l'any.
  • Informar en 15 dies d'antelació del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l'associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l'associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l'avís del tresorer, es considerarà baixa de l'associació. Si es justifica degudament el no abonament de la quota, la persona afectada continuarà sent soci de l'associació sense tornar a passar per un procés d'admissió.

Procediment d'acreditació d'identitat

El secretari ha de poder acreditar la identitat del candidat a soci amb un document oficial, sigui amb l'original o una còpia degudament escanejada.

Procediment de canvi de relació amb l'associació

En el cas que els socis col·laboradors vulguin esdevenir socis, o viceversa, hauran de seguir el procés d'admissió habitual de la categoria que vulguin esdevenir.

Vegeu també