Usuari:Gomà/prova2

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

Consideracions de partida[modifica | modifica el codi]

 1. El comitè de chapters és un organisme endogàmic (els membres nous són escollits pels membres ja existents) i opac, (les seves discussions són totes apartades de la vista de la comunitat).
 2. El fet que el nom dels chapters sigui Wikimedia XXXXX permet la creació d’una entitat privada idependent de WMF amb el nom Wikimedia que en el futur podria deixar de ser chapter però que continuaria tenint el nom Wikimedia.
 3. El fet que la finalitat de molts chapters no sigui exclusivament promoure els projectes wikimedia fa que donar-los participació en la recaptació de fons pugui semblar que es destinen els diners dels donants a finalitats diferents a les que ells creien.
 4. El fet que els chapters actuïn en base al ChapCom i a la relació entre ells i WMF però no en base a la relació amb la comunitat fa que en alguns cassos hi hagi hagut conflictes i malentesos entre els chapters i les comunitats. (Veure ponència a wikimania) Aquesta separació entre els chapters i les comunitats es fa més patent quan les comunitats dels projectes estan organitzades per llengües i els chapters per territoris i encara que en alguns cassos els dos conceptes coincideixen en molts altres no.
 5. Excepte Suïssa, els chapters són de fet monolingües, hi ha hagut alguns intents d’alguns chapters com l’alemany o l’argentí de promocionar les viquipèdies en altres llengües amb èxit desigual. Ara el chapter Indi està fent esforços molt interessants en aquest sentit però és una incògnita el resultat final.
 6. El concepte de “National (no definit enlloc però emprat en contraposició a Sub-natinal)” i “Subnacional” chapter té unes connotacions polítiques que no beneficien en res al moviment viquipedista i en algunes llocs poden crar conflictes. Però després no existeixen ni chapters nacionals ni subnacionals tots són chapters i tots són iguals.
 7. Algunes actuacions dels chapters que afecten a la comunitat en general com per exemple l’elecció dels membres del board designats els chapters es fa de forma totalment opaca per la comunitat.
 8. Hi ha una sèrie de chapters que amb l’estricte sentit que el Chapcom interpreta les resolucions del Board no es poden fer oficials. Per exemple:
  • Wikimedia Arab (Diversos estats)
  • Wikimedia Brazil (No volen ser entitat registrada)
  • Wikimedia CAT (Diversos estats i solapament amb altres chapters)
  • Wiimedia Kansai (Una regio del Japó amb més de 3 milions d’habitants, només són 5 persones)
  • Wikimedia Kosovo (Conflicte amb Serbia que ja existeix i en teoria abasta Kosovo)
  • [Wikimedia Esperanto (Diversos estats i solapament amb altres chapters)
 9. Alguns d’aquests són només manifestacions d’interès aquí i allí però d’altres han fet força activitats i tenen un fort suport de la comunitat com per exemple el cas de Brazil amb 492 suporters o el català amb 375 suporters.
 10. Els Chapters estan assolint cada vegada més, eines útils per promocionar els projectes. Els projectes que no estiguin promocionats per cap chapter es trobaran en inferioritat de condicions.

Proposta de canvi[modifica | modifica el codi]

 1. El·liminar els conceptes de Nacional i subnacional i plantejar només la necessitat de que el sistema jurídic que els permeti operar legalment al territori on pretenen fer-ho.
 2. Donat que el nom de chapter ja té una connotació política profundament arrelada crear un altre nom per les organitzacions que no estiguin lligades exactament a les fronteres d’un únic estat. Per exemple seccions. Però amb exactament les mateixes operativitats que els chapters i a tot arreu on ara es diu “Chapters” o “de Chapters” es digui “chapters i seccions” o “de chapters i seccions”. Els actuals chapters que no coinncideixen amb estats enquadrar-los en aquest concepte, per exemple Wikimedia NY estaria dins la llista de seccions locals. (consensuar-ho primer amb en Pharos)
 3. Contemplar en el mapa de chapters i seccions la doble dimensió territorial i lingüística. Els chapters i les seccions han d’operar amb la confiança de les comunitats dels projectes que pretenen promoure. Als chapters i les seccions només atorgar-los la condició de tals per a les comunitats que els hagin donat aquesta confiança. Així si Wikimedia França aconsegueix la confiança de la comunitat dels projectes en francès i en occità però no en esperanto, atorgar-los només la condició de Chapter wikimedia a França, pel francès i per l’occità. Però no per l’esperanto.
 4. Que els chapters i les seccions hagin d’informar periòdicament a les corresponents tavernes dels projectes de les activitats que fan en la llengua de la comunitat.
 5. Que els chapters i les seccions hagin de revalidar la confiança de cada comunitat lingüística anualment.
 6. Que els diners que recaptin els chapters en les campanyes de fundraising i els procedents dels ajuts de la WMF només es puguin destinar a promoure els projectes Wikimedia i la seva gestió hagi de ser transparent. Que tots els cobraments i pagaments hagin de ser enregistrats en una pàgina pública a la vista de tothom en la que només s’excloguin les dades personals.
 7. Encara que una regió ja hi hagi un chapter o secció si no promou prou els projectes en una llengua i/o no es guanya la confiança de la comunitat en aquella llengua, que es pugui atorgar a un altre chapter o secció la promoció dels projectes en aquesta llengua encara que els territoris se solapin.
 8. Que el nom dels chapters i les seccions no pugui contenir la paraula Wikimedia i que el nom Wikimedia XXX només el puguin fer sevir en virtut del contracte de Chapter o secció. Que si no es renova aquest contracte deixen de tenir permís per usar-lo. Els Chapters existents haurien de tenir un període per canviar-se el nom i les despeses de fer el canvi s’haurien de suportar per part de la WMF.
 9. Que els membres del comitè de chapters i seccions siguin escollits pel board a proposta de les comunitats. I que els perfils dels candidats i les discussions per la seva elecció siguin públics.
 10. Que nomes es mantinguin privades les converses i discussions del comitè de chapters si conten dades personals o negociacions amb institucions externes al moviment viquimedista. Totes les altres que es puguin llegir públicament encara que només hi puguin escriure els membres del comitè.
 11. La mateixa publicitat per les converses i discussions dels chapters entre ells. En particular de les encaminades escollir els membres del Board designats pels Chapters.
 12. Que a les reunions de Chapters hi pugui assistir qui vulgui encara que sigui sense veu ni vot.

Consideració final[modifica | modifica el codi]

El sistema actual ha evolucionat a un punt on els chapters i el chapter commitee estan concentrant molt poder. Es tracta de que el poder passi a mans de les comunitats. Passar del powet to the chapters al power to the comunities.